Trening funkcjonalny

Motto treningu: „Ludzki organizm jako jedność”.
W związku z dynamicznym rozwojem branży fitness, wellness & health, a wraz z nią szeroko rozumianego treningu funkcjonalnego Fitlife wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponując specjalnie przygotowaną strefę treningu oraz grupę form fitness
w treningu grupowym, jak i indywidualnym umożliwiającą wszechstronny i bezpieczny trening.
Trening Funkcjonalny i Funkcjonalny Trening Medyczny
to nowoczesne trendy wywodzące się z rehabilitacji
a wykorzystywane coraz częściej w fitness klubach.
Powstały one w Niemczech i Skandynawii gdzie fizjoterapia
i przygotowanie motoryczne są na najwyższym światowym poziomie.
Podstawową zasadą, która obowiązuje w tego typu aktywności jest funkcjonalność ruchu, czyli możliwość jego wykorzystania w życiu codziennym. Każde ćwiczenie musi mieć swoje uzasadnienie funkcjonalne i musi się konkretnie przekładać na najczęściej wykonywane przez ćwiczącego ruchy poza salą ćwiczeń.
To grupa ćwiczeń rozwijających balans, propriocepcję, stabilizację oraz siłę.
Trening funkcjonalny obejmuje ruchy, które są specyficznie określone pod względem mechanicznym, koordynacyjnym oraz energicznym w życiu codziennym i sporcie.
Po co trening funkcjonalny?
Jak mawiają architekci „Forma jest następstwem funkcji”. Zgodnie z tym twierdzeniem projekt danej rzeczy powinien uwzględniać jej użytkowanie i zastosowanie. I tak jak buty powinny być tak skonstruowane, aby móc je włożyć na nogi (co jest rzeczą oczywistą), tak nasze ciało jest uformowane zgodnie z tokiem ewolucji – w sposób, dzięki któremu możemy się poruszać, zużywając jednocześnie jak najmniej energii. Niestety, niezwykle szybki rozwój cywilizacji nie idzie w parze z tokiem ewolucji. Nasze mięśnie, kości, stawy nie są przystosowane do sedenteryjnego trybu życia, wielogodzinnej pracy przy komputerze, wielogodzinnych
i ciężkich treningów fizycznych.
Zalety treningu funkcjonalnego
Dzięki nauczeniu się jak poprawnie wykonywać dane czynności ruchowe, które są notorycznie stosowane
w naszym życiu, możemy podnieść jakość naszego życia.
W jaki sposób? Poprzez odpowiednią postawę ciała, poprawne oddychanie, dobrą kolejność i skoordynowanie ruchów. W czasie treningu funkcjonalnego dochodzi
do zapisywania w centralnym układzie nerwowym efektywnego, bezpiecznego aktu ruchowego. Z upływem czasu dana czynność ruchowa staje się aktem praktycznie odruchowym, nieświadomym. Dzięki temu nawet
w trudnych, nietypowych warunkach możemy bezpiecznie, szybko, efektywnie podejmować się danej czynności motorycznej.