Oferta dla firm

W dzisiejszej gospodarce zdrowie i dobre samopoczucie pracowników staje się kluczem do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawy jego wizerunku, a także oszczędności finansowych. Od działań ludzi tworzących firmę zależy bowiem czy założone plany zostaną zrealizowane, czy też, nie wykorzystując swojego potencjału, zaprzepaścimy tę szansę.
Dziś zarządzanie zdrowiem i samopoczuciem pracowników jest ważnym elementem zarządzania personelem, którego celem jest motywowanie i utrzymanie najlepszych pracowników oraz stałe zwiększanie ich efektywności. Wymaga to jednak od pracodawcy fachowego podejścia do problemu. Ograniczenie się do wykupienia karnetów na siłownię czy zajęcia fitness i wręczenie ich pracownikom nie wystarcza. Należy dobrze określić potrzeby pracowników zapewniając im indywidualne konsultacje ze specjalistami.
Należy umożliwić pracownikom korzystanie z różnorodnych form aktywności dobierając je pod kątem realizowanych celów i założeń zapewniając jednocześnie radość i zadowolenie podczas ich wykonywania. Motywowanie do zmian w stylu życia, wspieranie pracowników w tych działaniach oraz monitorowanie ich postępów to dziś konieczność i jeden z elementów skutecznej strategii konkurencyjnej. Działania te należy traktować jako inwestycję i oczekiwać zwrotu w postacie oszczędności finansowych i poprawy produktywności.
Co ciekawe koszty takiego podejścia nie różnią się od kosztów dotychczas ponoszonych przez firmy na cele rekreacyjne. Ich efekty są jednak nieporównywalnie lepsze.
W związku z tym jesteśmy Państwu w stanie zaproponować ofertę uwzględniającą Państwa potrzeby i oczekiwania.
Zapraszamy – kontakt: Beata Burzawa – menedżer klubu tel. 600 473 559