Adrian Madej

instruktor kulturystyki

  • absolwent Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej kierunek Turystyka i Rekreacja specjalność Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną
  • dwukrotny reprezentant Politechniki Opolskiej w Trójboju Siłowym podczas Akademickich Mistrzostw Polski
  • pasjonat zdrowego stylu życia
 
Formy doskonalenia zawodowego:

  • Instruktor kulturystyki Europejskie Centrum Sportu objęte nadzorem Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Trening funkcjonalny Akademia Mistrzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki