Plan zajęć - Sala srebrzysta – czerwiec 2019

Plan zajęć do druku | Plan zajęć [.pdf] do pobrania

UWAGA! Drogie Uczestniczki/cy zajęć w każdej chwili zastrzegamy sobie możliwość zmiany godzin w grafiku.
Legenda: (kłódka ikonka) oznacza, że grupa jest już kompletna (zamknięta).
Zajęcia trwają 55 minut.

ZAPISY NA ZAJĘCIA GRUPOWE
Klienci  klubu FitLife zapisani i uczęszczający w danym miesiącu na zajęcia grupowe fitness ( posiadający w danym miesiącu  ważny karnet ) mają pierwszeństwo zapisu na kolejny miesiąc. Oznacza to, że mogą wykupić karnet na te same grupy na kolejny miesiąc między 15-tym a 19-tym dniem danego miesiąca. W tym czasie nie można wykupić karnetu na inne grupy, które w ubiegłym miesiącu były zamknięte. W przypadku, gdy Klient klubu chce zapisać się na inną grupę niż w danym miesiącu, może to zrobić dopiero od 20-go dnia danego miesiąca.
Od 20-go dnia danego miesiąca zapisy dla Klientów klubu chcących zmienić grupę  oraz tych, którzy nie posiadają ważnego karnetu i dla innych chętnych.

ZASADY ODRABIANIA ZAJĘĆ
Dajemy Wam możliwość odrobienia każdej nieobecności na zajęciach grupowych fitness pod warunkiem, że zgłosicie wcześniej swoją nieobecność (minimum godzinę przed zajęciami). Dzięki takiemu rozwiązaniu zwalniacie miejsce w grupie, które może być wykorzystane przez innego klubowicza.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć w grupach, które są pełne, toteż  informowanie nas o Waszej nieobecności jest jedyną możliwością odpracowania niewykorzystanych zajęć. Niewykorzystane zajęcia przepadają każdorazowo wraz z końcem miesiąca kalendarzowego.