Joga

Słowo „joga” pochodzi od sanskryckiego rdzenia „yuj”, co znaczy „łączyć, kierować, skupiać uwagę”, ale też „jarzmo” oraz „powściągać”. Joga była traktowana jako sposób na zachowanie harmonii duszy i ciała, higieny ciała oraz dobrej kondycji psychofizycznej. To starożytny, wywodzący się z Indii system indywidualnej praktyki prowadzącej do integracji osobowości na płaszczyźnie psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Poprzez bezpośrednie doświadczenie odkrywa się stopniowo złożoność rzeczywistości, uczy się jak własną pracą można korzystnie wpływać na swój stan psychofizyczny, zdrowie, relacje z otoczeniem. Joga oznacza próbę osiągnięcia takiego stanu, w którym aktywność ciała, umysłu i ducha jest całkowicie zharmonizowana. Stanowi system, który ma pomóc ludziom osiągnąć pełny potencjał poprzez wzrost świadomości. Ćwiczenia są bardzo zróżnicowane. Od prostych, wstępnie otwierających ciało, do bardziej skomplikowanych pozycji.

Dla kogo? Odmienne techniki jogi dostępne są dla wszystkich. Ćwiczą osoby w różnym wieku – kobiety w ciąży, dzieci w przedszkolach i emeryci.